My FoLLoWeRs

Tuesday, February 15, 2011

Salam Maulidur Rasul 1432H

Assalamualaikum...
"Salam Ukhwah" for all my reader..


Hari nie dah masuk 15hb Februari 2011 bersamaan dengan 12 Rabiulawal 1432H... Iaitu  sambutan Maulidur Rasul s.a.w untuk mengingati kelahiran Nabi Muhammad s.a.w yang tercinta....  Kekasih Allah S.W.T...  Tema maulidur rasul kali nie ialah "1 Malaysia 1 Ummah" semoga terlaksana.. InsyaAllah...


Sama2 la kita kita berarak dan berselawat ke atas nabi tanda kita mengingati dan menyayangi Nabi Muhammad s.a.w...

Allah berfirman yg maksudnya: 
"Dan tidaklah Aku utuskan engkau (wahai Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat kepada 
seluruh alam."


Sebagaimana firman ALLAH yg bermaksud; 
"Katakanlah (wahai Muhammad) sekiranya kamu cintakan ALLAH,maka ikutlah aku, nescaya ALLAH akan mencintai kamu, dan mengampunkan dosa2 kamu, Sesungguhnya ALLAH Maha Pengampun dan Maha Penyayang."

Khutbah terakhir Nabi Muhammad s.a.w. sebelum wafat di Arafah
“Segala puji bagi Allah, kami memuji kepada-Nya, memohon pertolongan-Nya, meminta ampun kepada-Nya, bertaubat kepada-Nya, dan berlindung kepada-Nya dari keburukan diri kami dan dari kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, niscaya tidak akan ada yang menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh-Nya, niscaya tidak akan ada yang memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selan Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya, dan bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan Rosul-Nya. wahai hamba-hamba Allah, aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, dan aku perintahkan kepada kalian supaya ta’at kepada-Nya.


Wahai kaum Muslimin, dengarkanlah apa yang hendak aku katakan. Mungkin sehabis tahun ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian (dalam keadaan seperti ini) di tempat ini untuk selama-lamanya.Wahai kaum Muslimin, bahwasanya darah dan harta benda kalian adalah suci bagi kalian (yakni tidak boleh dirampas oleh siapapun juga) seperti hari dan bulan suci sekarang ini. Kalian pasti akan menghadap Tuhan kalian, dan pada saat itu kalian akan dituntut pertanggung jawaban kalian atas segala perbuatan kalian.

Barang siapa diserahi amanah, hendaklah menyampaikan amanahnya kepada orang yang berhak.

Wahai kaum Muslimin, di negri kalian ini setan sudah putus harapan untuk dapat disembah lagi. Akan tetapi setan masih menginginkan kalian untuk selain itu. Ia akan merasa puas bila kalian melakukan perbuatan yang rendah. Karena itu hendaklah kalian jaga baik-baik agama kalian.

Wahai kaum Muslimin, aku meninggalkan untuk kalian dua hal yang bila kalian mau mengamalkannya niscaya kalian tidak akan sesat, yaitu Kitabullah (Al-Qur’an) dan sunnah Rosul.

Hai kaum Muslimin, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Satu, dan sesungguhnya nenek moyang kalianpun satu. Kalian berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Tidak ada suatu kelebihan bagi orang Arab atas orang selain Arab kecuali ketakwaannya.

Wahai kaum Muslimin, sesungguhnya Allah telah membagikan kepada setiap ahli waris (memiliki) bagian warisannya. Wasiat tidak diperbolehkan untuk ahli waris, dan wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Anak itu bagi ibunya, dan bagi lelaki pelaku zinah adalah rajam. Barang siapa mengingkari ayahnya atau menjadikan pemimpin bukan pemimpin-pemimpinnya, maka ia terkena laknat dari Allah, para malaikat, dan manusia semuanya (melaknat dia), (maka) tidaklah diterima amal ibadahnya.”

Pada saat itulah turun wahyu yang terakhir kepada Nabi Muhammad SAW :

ﺍﻠﻴﻮﻡ ﺍﻜﻤﻟﺖ ﻠﻜﻡ ﺪ ﻴﻧﻜﻡ ﻮﺍﺗﻤﻤﻤﺖ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻧﻌﻤﺘﻲ ﻮﺮﺿﻴﺖ ﻠﻜﻡ ﺍﻻﺴﻼ ﻡ ﺪ ﻴﻧﺎ

“Hari ini telah Aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku atas kamu, dan Aku Ridho Islam menjadi agama bagimu.” (QS. Al-Maidah : 3).

Setelah mendengar wahyu ini Abu Bakar RA menangis terisak-isak, karena dia memahami bahwa jika suatu misi telah disempurnakan menandakan si pembawa misi tersebut (Nabi Muhammad SAW) akan segera kembali kepada Allah SWT (meninggal dunia).

2 comments:

AiDa AzRyN said...

Salam Maulidur Rasul.. :)

Melati said...

Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW =)

Salam Maulidur Rasul =)